Osteoporoosi

Mikä on osteoporoosi?

 

Osteoporoosi eli luukato on sairaus, jossa luiden rakenne on muuttunut ja luuston mineraalimäärä vähentynyt niin, että luun lujuus heikkenee. Luun heikentyessä voi murtumia ilmetä todella helposti ja vähäisistä vammoista. Osteoporoosista kärsivän henkilön luu saattaa murtua esimerkiksi hyvinkin kevyestä kaatumisesta tai päiväittäisiin toimiin kuuluvasta esineiden nostelusta.

 

Ihmisen luukudos elää. Uutta luuta syntyy jatkuvasti vanhan, hajonneen luun tilalle. Kolmenkymmenen ikävuoden saavuttamisen jälkeen luun hajoamista tapahtuu enemmän kuin uuden luun syntymistä. Näin ikääntyminen vaikuttaa luun lujuuden heikkenemiseen. Luun heikkeneminen on siis luonnollinen osa ikääntymisprosessia, eikä se suinkaan kaikkien kohdalla tarkoita osteoporoosia.

 

Osteoporoosissa luusto haurastuu normaalia enemmän, kun luukudos vähenee ja sen kestävyys heikkenee. Osteoporoosista puhutaan, kun luun mineraalitiheys alentuu 25-30 prosenttia terveen aikuisen tasosta.

 

Osteoporoosin toteamisesta tekee hankalaa se, että se ei varsinaisesti tunnu. Näin ollen luukato usein havaitaan vasta, kun henkilö kärsii luunmurtuman. Tässä vaiheessa sairautta taustalla on useimmiten jo vuosia kestänyt luun heikkeneminen. Tyypillisimmät murtumat ovat ranne-, nikama- ja reisiluun kaulan murtumat. Pituuden lyheneminen, kumaruus, ryhtimuutokset ja kivut keski- ja alaselässä saattavat olla merkkejä osteoporoosista. Iäkkäillä henkilöillä on lisääntynyt riski osteoporoosiin.

 

Osteoporoosin yleisyys

 

Jopa 400 000 suomalaista sairastaa osteoporoosia ja 400 000:lla on osteopenia eli alentunut luun tiheys. Vuosittain Suomessa tapahtuu noin 35 000 osteoporoottista murtumaa, josta ¾ sattuu naisille. Osteoporoottisen luunmurtuman saaneella on 2–4-kertainen riski saada uusi murtuma kuin muilla.

 

Osteoporoottisten murtumien vuosittaiset hoitokustannukset ovat noin 390 miljoonaa euroa. Väestön ikääntyessä ongelma vain pahenee. Voidaan sanoa, että osteoporoosista on tullut kansantauti sydänsairautta, korkeaa kolesterolia, verenpainetautia ja diabetesta sairastavien ohella.

 

Osteoporoosin testaaminen


Osteoporoosi voidaan varmistaa luuntiheysmittauksella.  Luuntiheysmittaus DXA mittaa luuston kokonaismineraalitiheyden ja sen toistettavuus on hyvä. Mittaus on kivuton ja kestää noin 20 minuuttia.

 

Suomessa luuntiheysmittausta ei kuitenkaan tehdä kaikille ikääntymisen myötä varotoimenpiteenä. Jos epäilet kuuluvasi osteoporoosin riskiryhmään tai olet havainnut itselläsi mahdollisia osteoporoosin viittaavia oireita, voit aloittaa tekemällä alla olevan, suuntaa antavan osteoporoositestin.

 

Klikkaa tästä siirtyäksesi osteoporoositestiin