Lonkka

Lonkkamurtumat ja osteoporoosi

Lonkkamurtumat, eli murtumat reisiluun ylemmässä neljänneksessä, on yleinen ja vakava seuraus osteoporoosista. Vuosien 1996–2008 aikana Suomessa on tapahtunut vuosittain noin 7 000 lonkkamurtumaa. Lonkkamurtumat voivat aiheuttaa akuuttia kipua ja ne yleensä vaativat leikkaus- ja sairaalahoitoa sekä usean kuukauden kuntoutuksen. Lonkkamurtumapotilaiden hoitoon kuluu keskimäärin noin 46 vuorokautta, joista leikkaushoitojakson osuus on noin 7 vuorokautta. Joissain tapauksissa potilaita voidaan jopa ohjata hoitokoteihin. Sen lisäksi, että lonkkamurtumat aiheuttavat joko pysyvää tai väliaikaista toimintakyvyn heikkenemistä, ovat lonkkamurtumat vakava kuolleisuuden syy. (Lähde: Käypähoito 2017)

Useimmat lonkkamurtumat ilmenevät yli 65-vuotialla potilailla ja yli 80-vuotialla riski kasvaa eksponentiaalisesti. Lonkan murtumat ovat usein seurausta kaatumisista pystyasennosta, mutta vakavasta osteoporoosista kärsivillä potilailla voivat murtumat syntyä myös lievemmistä haavereista, kuten jalan vääntymisestä.

Oireet ja toteaminen

Lonkkamurtuma voi aiheuttaa seuraavia oireita:

  • Kykenemättömyys liikkua onnettomuuden jälkeen
  • Kovaa kipua reiden ulko-osassa tai nivusissa
  • Merkittävää epämukavuutta jännittäessä tai kääntäessä lonkkaa
  • Vamman puoleinen jalka ilmenee lyhyempänä
  • Kykenemättömyys laskea painoa lonkan vammautuneelle puolelle
  • Mustelmia, turvotusta ja jäykkyyden tunnetta lonkan ympärillä

Lonkan murtumat diagnosoidaan yleensä röntgenkuvien avulla. Puolittaiset ja piilevät murtumat eivät välttämättä näy röntgenkuvissa, mutta ne voidaan havaita magneettikuvauksessa.

Hoito

Lonkkamurtumat vaativat yleensä leikkauksen, sairaalahoitoa ja pidennettyä kuntoutusta. Suositellut hoitokeinot riippuvat murtuman tyypistä ja vakavuudesta sekä potilaan yleisestä terveydellisestä tilasta. Jos potilaan leikkaushoito suoritetaan tarpeeksi ajoissa, on lopputulema yleisesti onnistuneempi. Toisinaan sydän- ja muita lääketieteelliset diagnoosit ovat välttämättömiä ennen toimenpidettä.

  • Nivelpussin sisäiset murtumat ilmenevät reisiluun päässä ja kaulassa, yleensä pehmeässä kudoskotelossa, joka on lonkan yhdyskohdassa. Vanhemmilla potilailla kyseiset murtumat vaativat vahingoittuneiden osien korvaamista. Joissain tapauksissa ainoastaan reisiluun pää (hemiarthroplasty) tulee korvata, muissa tapauksissa myös nivelkuoppa (acetabulum) korvataan.
  • Reisiluun sarvennoisten välinen (Intertrochanteric) murtuma ilmenee reisiluun kaulan ja pienemmän sarvennoisen välissä. Sarvennoisten väliset murtumat korjataan yleensä lonkan puristusruuvin avulla tai luuydinnaulalla, riippuen kirurgin suosimasta tavasta.

Leikkauksen jälkeen potilaat tarvitsevat terapeutin avustusta kävelyyn ja voiman kasvattamiseen. Kuntoutusprosessi voi kestää jopa kolme kuukautta. 

Ehkäise kalsium- ja D-vitamiinilisällä!

Kalcipos on itsehoitolääke, joka sisältää kalsiumia ja D-vitamiinia.

Lue lisää