Osteoporoosin hoito

Ennaltaehkäisevä hoito tärkeää

Osteoporoosin hoidon kulmakivet ovat ennaltaehkäisevä hoito sekä lääkehoito, jonka tarpeesta päättää lääkäri yhdessä potilaan kanssa.

Osteoporoosin Käypä hoito -suosituksen perimmäisenä tavoitteena on luunmurtumien, erityisesti lonkkamurtumien, ilmaantuvuuden pienentäminen.

Tänä päivänä alle 20 % osteoporoosista kärsivistä potilaista saa hoitoa vuoden sisällä ensimmäisestä murtumastaan. Tämä johtaa tarpeettomaan kipuun ja lisää yhteiskunnan kuluja. Osteoporoosin hoidossa on kuitenkin otettu merkittäviä askelia eteenpäin, jotka parantavat todennäköisyyttä aikaiseen diagnoosiin ja onnistununeeseen hoitoon. Luun mittaukseen ja murtumariskiin onkehitetty uusia tekniikoita.

Osteoporoosin lääkehoito tulee aloittaa aina, kun luuhun on tullut osteoporoottinen murtuma. 65-vuotiaille nikama- ja lonkkamurtumapotilaille voidaan lääkehoito aloittaa ilman tiheysmittausta, kunhan syöpä ja muut osteoporoosin syyt on suljettu pois. Tärkeimmät osteoporoosin hoitoon käytettävät lääkkeet ovat estrogeenivalmisteet, bisfosfonaatit ja kalsitoniini. Ne vähentävät luun hajoamista. Kalsium- ja D-vitamiinilisät tukevat lääkehoitoa.

Suomen Osteoporoosiyhdistys

Suomen Osteoporoosiyhdistys on valtakunnallinen kansanterveys-, potilas- ja liikuntajärjestö, joka tuottaa ja edistää osteoporoosialan tietotaitoa ja osaamista. Se on myös osteoporoosia sairastavien potilaiden edunvalvoja. Yhdistys on valmistellut kansallisen toimenpideohjelman “osteoporoosin ja kaatuilun aiheuttamien murtumien ehkäisyn, tutkimuksen, hoidon ja kuntoutuksen kehittämisestä” vuosina 2009-2012. Ohjelman on valmistellut laaja osteoporoosialan asiantuntijajoukko.

Suomen Osteoporoosiyhdistys on Suomen Luustoliiton jäsenyhdistys. Osoitteesta https://www.suomenosteoporoosiyhdistys.fi/ löytyy lisää sisältöä aiheesta, mm. luuston terveydentilan testi ja tietoa paikallisista jäsenyhdistyksistä.

Kalcipos-tuotteet

Kalcipos-tuoteperheen valmisteet kalsiumin ja D-vitamiinin puutteen ehkäisyyn ja hoitoon.

Lue lisää