Osteoporoosin toteaminen

Osteoporoosi ei alkuvaiheessa välttämättä aiheuta näkyviä tai tuntuvia oireita. Se diagnosoidaan usein vasta ensimmäisen osteoporoottisen murtuman yhteydessä. Luukato pitäisi kuitenkin todeta ennen ensimmäisen murtuman syntymistä.

Paras tutkimus varhaisen luukadon toteamiseen on luuntiheyden mittaaminen. Varsinkin riskiryhmiin kuuluvien on tärkeää mittauttaa luuntiheys, jotta luukadon synty voitaisiin ennaltaehkäistä ja mahdollisesti jo syntynyttä luukatoa ryhtyä hoitamaan ajoissa.

Kaatumisen tai vähäisen iskun seurauksena syntynyt tai toistuvat murtumat voivat olla merkki luun haurastumisesta, joten luuntiheysmittaukseen hakeutuminen on aiheellista. Murtuma ei sinällään ole osteoporoosin riskitekijä vaan seuraus. Murtuma on aina uuden murtuman riskitekijä

ENNALTAEHKÄISE OSTEOPOROOSI

Osteoporoosin ennaltaehkäisemiseen tulee kiinnittää huomiota varhaisessa vaiheessa. Tutustu eri ennaltaehkäisyn keinoihin