Murtumat

MURTUMAT

Kaatumisen tai vähäisen iskun seurauksena syntynyt murtuma tai toistuvat murtumat voivat olla merkki luun haurastumisesta, joten luuntiheysmittaukseen hakeutuminen on aiheellista.

Luunmurtuma ja sen aiheuttama kipu ovat yleensä osteoporoosin ensimmäinen oire.

Ranne-, olkavarsi -, lonkka- ja selkänikamien murtumat ovat tyypillisimpiä osteoporoottisia murtumia. Lonkkamurtumat ovat vakavimpia, koska ne paranevat usein huonosti ja saattavat aiheuttaa jopa pysyvän liikuntakyvyn menetyksen. Lonkkamurtumat ovat vanhusten yleisin tapaturmainen kuolinsyy ja heistä vain noin puolet saavuttavat murtumaa edeltäneen toimintakykynsä.

KUULUTKO RISKIRYHMÄÄN

Tee osteoporoositestimme ja selvitä, kuulutko mahdollisesti riskiryhmään